Nytt frilansavtal den 1:a september

Idag, 1 september 2015, börjar det nya frilansavtalet gälla. Som alltid när det gäller förhandlingar så blir det ett tagande och givande. Fatima Grönblad, (delad) ordförande i Frilans Riks styrelse skriver såhär i det senaste nyhetsbrevet:

– Detta avtal omfattar även kommersiella etermedier.
– En regel om att den frilansjournalist som haft ett stadigvarande uppdrag och får detta avbrutet har rätt till en viss betald uppsägningstid.
– Det klargörs i avtalet att uppdragsgivaren, utöver arvode, ska ersätta frilansen för andra omkostnader i samband med uppdraget.
– OBS att skrivningarna om klubbens förhandlingsrätt för dagspressområdet (som fanns i tidigare TU-avtalet) finns kvar! Se bilagan på sidan 4 i avtalet. Det kommer att finnas med i bibban av avtal som gäller för anställda och kan därmed bli mer känt för företrädare i arbetsplatsklubbar (som kanske inte läser frilansavtal så ofta).

Mer info, användarguide och avtalet hittar du här
https://www.sjf.se/nyheter/201509/sa-anvander-du-det-nya-frilansavtalet