ÅRSMÖTE 1 mars 2016

Ordförandeklubba

Tid: 1 mars 2016. Klockan18-20. Efteråt bjuder klubben på middag.
Var: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA 160222 till:  frilansdagen@gmail.com

Foto: ssalonso (Flickr, Some rights reserved)