Ekonomi, Stampen och Frilansdag på årsmötet

Årsmöte SJF fix

Årsmötet i Västra Frilansklubben den 9 mars innebar en tillbakablick på ett aktivt år, men också ett år där utgifterna blev större än beräknat.

Turerna kring Stampen har krävt både tid och engagemang för styrelsen i Västra Frilansklubben under 2016. I verksamhetsberättelsen redovisades hur framför allt ordförande Carl-Magnus Höglund har lagt mycket tid på att följa processen och hålla kontakt med drabbade medlemmar.
I samband med en marsch till tingsrätten i våras hade Carl-Magnus med sig en GP där han kryssat över allt frilansmaterial. Han har också skrivit en debattartikel, hjälpt olika medier hitta berörda, fört många samtal med frilansare, och deltagit i ett samtal om Stampen i Sveriges Radio P4. Före förhandlingarna i tingsrätten ordnade klubben också ett möte på Litteraturhuset.

Klubbens andra stora fokus var Frilansdagen som lockade uppskattningsvis ett hundratal journalister, fotografer och studenter i oktober.

Styrelsen har under året lagt fler arbetstimmar på Stampen och Frilansdagen än vad som fanns utrymme för i budgeten, och det ledde till att året slutade med ett minus på 16 000 kronor. Eftersom det funnits pengar kvar i kassan sedan tidigare år är det ingen kris, men styrelsen föreslog ändå att det införs åtta timmars karens innan styrelseledamöterna får ut arvode för sina arbetade timmar.

Årsmötet diskuterade olika alternativ innan beslut fattades enligt styrelsens förslag.

Carl-Magnus Höglund omvaldes till ordförande ännu ett år. Det blev också omval av styrelseledamöterna Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard, Ulla M Andersson och Anna Nyberg.
Marie Branner och Helle Lyrstrand Larssen kandiderade inte för omval. Soledad Cartagena och Nora Lorek blev nyvalda i styrelsen.
Lars Soold valdes till revisor med Malin Wåhlstedt som revisorssuppleant.
Lasse Edfast och Petter Trens valdes att utgöra valberedning.

Under 2017 fortsätter arbetet med Spår in, ett projekt med fokus på nyanlända journalister och fotografer som klubben har fått bidrag till från Västra Götalandsregionen.

Årsmötet diskuterade också upplägget på Frilansdagen och olika förslag lades, bland annat om att göra programmet luftigare och att göra någon programpunkt mer allmän, med möjlighet att söka bidrag från andra håll än vad som skett hittills.

Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften till klubben förblir oförändrad, 22 kronor per medlem och månad.

Mötesordförande Lis Hellström Sveningson ledde förhandlingarna med säker hand och efter avslutat möte bjöd klubben på mat på restaurang Krakow.

Text & bild: Anna Nyberg