EFTERLYSNING!

Är du journalist eller fotograf och nyanländ? Vill du träffa kollegor som är yrkesverksamma i Sverige?
Västra Frilansklubben arbetar i ett projekt tillsammans med bl a Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen Kultur där vi matchar yrkesverksamma journalister och fotografer i Göteborg med nyanlända journalister och fotografer.

Vill du träffa svenska journalister?

Hör av dig till oss och berätta vem du är, vad du gör just nu och vilka språk du talar. Du kan skriva på svenska eller engelska. Skriv också vilket område du är mest intresserad av: tidning, radio, tv eller web. Kravet är att du har arbetet som journalist eller fotograf, eller har utbildat dig inom journalistik eller bild, i ditt hemland.

Vill du vara mentor?

Jobbar du som fotograf eller journalist i Västsverige? Som frilans eller anställd? Vill du berätta om ditt arbete och samtidigt vara en länk in i det svenska samhället? Hör av dig till oss och beskriv kort ditt arbetsliv och dina intressen så matchar vi dig med en nyanländ journalist eller fotograf.

Hur går det till?

Vi gör en matchning efter intressen och arbetssituation. Vi tänker att du som är yrkesverksam tar initiativ till de första träffarna och att ni har fem träffar som riktmärke. Hur ni sedan fortsätter kontakten är upp till er.

Kontakta Olav på mail: olav.unsgaard@gmail.com