Ny styrelse efter årsmötet

Styrelsen i Västra Frilansklubben, SJF, 2018

Ordförande
Caroline Widenheim

Ledamöter
Maria Hansson Trens
Carina Haglind Ahnstedt
Karwan Faraj
Anna Nyberg
Petter Trens
Kerstin Parker
Gustav Pålsson

Vi hade rekordtidigt årsmöte i år. Redan 18 januari samlades 15 medlemmar på Litteraturhuset i Göteborg för att gå igenom förra årets verksamhet och blicka framåt.

Kort från 2017 års verksamhet:
−Klubben hade 249 medlemmar den 31 december 2017.
−Vi har haft intäkter på 116 000 kronor och utgifter på 110 000 kronor. Största utgifterna var i samband med Frilansdagen i oktober, då ett 60-tal kom för att lyssna på olika föredrag.
−Under 2017 avslutades integrationsprojektet Spår In med ett seminarium. Arbetet med matchningar mellan nyanlända och etablerade journalister fortsätter.
−Klubben har också genomfört två after work samt ett besök på genrepet av Tidningshuset som Gud glömde, om Stampenkrisen.

Ny styrelse i Västra Frilansklubben valdes. På årsmötet valdes Fredrik Moback och Caroline Widenheim till delat ordförandeskap, men kort efter årsmötet meddelade Fredrik att han av personliga skäl ville lämna uppdraget. Caroline fortsätter därför som ensam ordförande.

Flera motioner till Frilans riks årsmöte antogs på Västra Frilansklubbens årsmöte. Mer om dessa i rapportering från det årsmötet.

Slutligen avtackades avgående styrelseledamöterna Ulla M Andersson, Soledad Cartagena, Nora Lorek, Olav Fumarola Unsgaard samt inte minst Carl-Magnus Höglund som varit ordförande och suttit i styrelsen i sju år.

/Anna Nyberg