Många debatter på Frilans Riks årsmöte

Ombud Frilans Riks

Frilans Riks årsmöte i februari blev en värdemätare på vilka ämnen frilansarna vill skicka vidare till kongressen.
Det blev en lång diskussion om Svenska Journalistförbundets framtida inriktning när Frilans Riks hade årsmöte i Stockholm 12 februari. Västras ombud Lars Soold hade skrivit en motion där han inte ville att stadgarna skulle ändras så att den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” ska kunna bli medlem.
”Att på allvar bjuda in en ny yrkesgrupp kräver dubbla värdegrunder, och därmed dubbla etiska riktlinjer. Och vad ska vi heta, Journalist- och PR-förbundet?” sade Lars Soold i debatten. Det slutade med att motionen avslogs, men Västra Frilansklubben tänker fortsätta diskutera framtidsfrågorna inför kongressen i april. Mer om detta inom kort.

27 motioner
Totalt avhandlades 27 motioner, som täckte ett stort antal ämnen. Här är ett urval:
−Behovet av en kompetens på SJF-kansliet som kan frilansfrågor.
−En motion från Västra om att utreda hur frilansar kan få bättre möjligheter till arvode för att arbeta fackligt. Motionen gick igenom och skickas nu vidare till SJF:s kongress.
−En motion underskriven av flera medlemmar i Västra om en ny form av medlemskap för nyanlända, på samma villkor som för studerande och pensionärer. Motionen gick igenom med lite ändringar av texten.
−En motion från Lasse Edfast, Västra, om att utreda hur frilansare kan få tillgång till låsta artiklar gick också igenom, med beslutet att Lasse själv får utreda detta.

Ny styrelse
En ny styrelse valdes i Frilans Riks, som omfattar Sveriges alla SJF-anslutna frilansare samt även Medietextarna, totalt 1 170 medlemmar.
Ordförande är Gert Lundstedt, Mälardalen.
Ledamöter är Göran Schüsseleder, vice ordförande, Hasse Hedström, kassör, Henrik Simonsen, sekreterare, Agnes Arpi, Aminata Grut, Leonarda Arcidiacono och Lasse Edfast.
Agnes och Lasse är hemmahörande i Göteborg och hör till Västra Frilansklubben.
Suppleanter är Kämsby och Katarina Bjärvall.

På årsmötet antogs också ett uttalande där Lärarförbundet uppmanades att dra tillbaka planerna på att underminera den redaktionella integriteten i förbundets tidningar.
Dessutom lämnades information om Nordic Freelance, ett möte för frilansar i hela Norden som arrangeras i Malmö 15-16 september.

Västra Frilansklubben representerades på årsmötet av Maria Hansson Trens, Lars Soold, Lasse Edfast, Petter Trens och Anna Nyberg.
Klubbträff
Dagen därpå var det en träff för ombud från de nio olika frilansklubbarna. Där presenterade Servicebolaget sin verksamhet och Victoria da Silva från Servicebolaget berättade att de kommer att hålla ABC-kurser för nyblivna frilansare. Hon höjde också ett varningens finger för egenanställningsföretag, som är vanligt bland nya frilansar. Skatteverket är skeptiskt till detta, och denna form innebär bland annat att du inte kan göra större inköp. Det kan också leda till att man nekas a-kassa, eftersom det inte är möjligt att kombinera egenföretagande med a-kassa.
Klubbarna tipsade också varandra om olika aktiviteter och vad de håller på med:
−Syd har haft workshop om att söka stipendier, med exempel på lyckade stipendieansökningar. De tog hjälp av Justus Bennet, jurist på SJF, som hanterar stipendieansökningar.
-Medietexterna vill utarbeta en branschstandard för undertextning, vilket Norge har. De planerar också en kampanj, #kollatexten, där de vill få in exempel på bra och dåliga undertexter.
−Klubben i Östergötland har arrangerat hälsopromenader, och foto-workshop.
−Mälardalen har bland mycket annat haft inspirationsfrukost med frilansare som berättade om reportageresor, fotokurser och planerade nu en frilans-Kick off. De har också ett samarbete med Svenska kyrkan angående bland annat flyktingfrågor och flyktingjournalistik.
−Västra berättade förstås om vår Frilansdag.