Vi diskuterar SJF:s framtid 4 april

Västra Frilansklubben inbjuder till diskussion om het framtidsfråga för SJF

Onsdag 4 april kl 17.00 hos Frilansarna, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Möt ombud som representerar Frilansarna på SJF:s kongress i april.
Till mötet kommer också Carl-Magnus Höglund, som sitter i SJF:s förbundsstyrelse och kan ge en bakgrund till förslaget om ändrade stadgar och ändrad inriktning.

Efter diskussionen kan alla hugade gå vidare till lämpligt ställe för After Work

Det här vill vi föra diskussion om:
Den 10–12 april är det dags för kongress i Svenska Journalistförbundet. En stor tilldragelse, då det har gått nästan fyra år sedan förra kongressen.

Vilka som ska få vara medlemmar i Svenska Journalistförbundet kommer att bli en av de stora frågorna på kongressen.
Bakgrunden är att SJF tappar medlemmar, och att det borde finnas fler som skulle kunna vara medlemmar men inte ser SJF som sitt förbund. Med de utgångspunkterna har förbundsstyrelsen lagt ett nytt förslag till stadgar, med syftet att fler ska känna sig välkomna i SJF.
Förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:

−Kriterierna för medlemskap vidgas. Den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” vid svenska eller i Sverige verksamma medier ska kunna vara medlem. I dag står det att man ska ha ”i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter”. Förbundsstyrelsen förklarar ändringen med att ”Alltfler medlemmar arbetar inom gråzoner där traditionella journalistiska arbetsuppgifter blandas med andra arbetsuppgifter. För att kunna bibehålla sin organisatoriska styrka behöver förbundet anpassa sin verksamhet efter verkligheten. Förbundet har redan i dag i praktiken en mer liberal syn på begreppet ”journalistiskt arbete” än vad stadgarna måhända ger sken av. Förbundet organiserar redan uppdragsjournalister, journalister på kundtidningar, frilansar som blandar journalistiska uppdrag med annan verksamhet, anställda på produktionsbolag som arbetar både med journalistik och med annat redaktionellt material, och så vidare.”

−Den interna organisationen förändras. Distrikten ersätts av riksklubbar. Utöver detta öppnas för möjligheten att bilda intresseföreningar. Detta skulle förändra organisationen för oss frilansare, där vårt distrikt, dvs Frilans Riks är i högsta grad levande.

−Stadgarna blir enklare att läsa och innehåller färre regler.

På årsmötet i Frilans Riks i februari blev det en lång diskussion om förbundets framtida inriktning, bland annat grundad i en motion från Lars Soold från vår klubb, Västra Frilansklubben. Frågor ställdes om vad ”andra redaktionella uppgifter” innebär, och hur mycket vi öppnar för kommunikatörer och dem som enbart skriver content.
”Ska vi byta namn till Journalist- och PR-förbundet nu?” sade Lars Soold i debatten.
Förslaget om ny organisation av SJF påverkar frilansarna kanske mest av alla. I dag finns klubbar, som Västra Frilansklubben eller GP:s journalistklubb. Över klubbarna finns distrikten, i vårt fall Frilans Riks som är en levande organisation, och som spelar stor roll för landets frilansare. I andra fall är distrikten inte särskilt levande, så förbundsstyrelsen föreslår att den nivån tas bort och ersätts av riksklubbar, vilket innebär att Västra Frilansklubben degraderas till en sektion inom en klubb.

Som ni förstår är det viktiga framtidsfrågor som ska avgöras på kongressen 10–12 april.
Totalt ska 77 olika motioner hanteras i en mängd olika ämnen.

Därför vill vi bjuda in till ett möte där medlemmarna i Västra Frilansklubben kan träffa frilansombud från väst och berätta vad ni tycker.
Det är trots allt medlemmarnas synpunkter som ombuden ska föra fram.
Hela stadgeförslaget och all övrig information om kongressen kan du hitta här.

Meddela gärna att du kommer till träffen onsdag 4 april genom att skicka ett mail till caroline.widenheim@gmail.com