Nyhetsbrev mars 2022

Foto: Dick Gillberg
Bella Stenberg intervjuar belarusiske författaren och journalisten Sasja Filipenko som tolkas av översättaren av Mikael Nydahl.

Hej alla frilansmedlemmar!

På Västra Frilansklubben årsmöte på kvällen 23 februari gästades vi av den belarusiske författaren och journalisten Sasja Filipenko. Vi pratade om situationen i Belarus och förstås om Ukraina – sällan har en intervju blivit så inaktuell så snabbt och av en så brutal anledning.

Västras styrelse 2022
Efter det konstituerande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:
Bella Stenberg, ordförande (omval)
Maria Hymna Ramnehill, vice ordförande (omval, ny som vice)
Ylva Bowes, sekreterare (omval)
Marita Wass, kassör (nyval)
Nana Eshelman Håkansson, jämställdhetsombud (nyval)

Vi tackar valberedningen Maria Bard och Gustav Påhlsson samt avgående styrelseledamöter Caroline Widenheim, Terje Carlsson och Malin Vive för deras insatser!

Vill du sitta i styrelsen?
Vanligtvis ingår sex personer i Västras styrelse, men på grund av ett erbjudande om heltidsanställning blev vi av med en tilltänkt ledamot två dagar innan årsmötet.

Vi hoppas därför på att under året hitta någon mer som vill vara med i styrelsen!
Om du är intresserad, hör av dig till frilansvast@gmail.com.

Frilans Riks årsmöte 2 maj
Västra kommer att skicka fem ombud med rösträtt till Frilans Riks årsmöte. Vi kommer också att skriva en motion med förslag på att Riks årsmöten även fortsatt bör hållas i hybridform. Vi ser det som en demokratifråga, efter som det underlättar för fler att delta. Samtidigt vet vi att det är viktigt att träffas även på plats.

Skriv gärna egna motioner till Frilans Riks årsmöte. Deadline är 18 april och motionerna ska skickas till info@frilansriks.se. Vill du att Västras styrelse ska stötta din motion behöver vi ha dem senast 5 april. Maila i så fall motionen till frilansvast@gmail.com.

Omsättningsstöd
Det går nu att söka omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för december 2021 och januari och februari 2022, som vanligt via Boverket. Sista dagen att söka är 30 april.

Hoppas vi syns under våren!
hälsar Västra Frilansklubbens styrelse