Välkomna på årsmöte 7 februari 2023!

Årsmötet för Västra Frilans äger rum tisdag 7 februari cirka kl 18 på Litteraturhuset i Göteborg.
Alla medlemmar kan närvara och rösta på mötet.

I samband med årsmötet blir det också mingel och någon form av aktivitet, kanske en föreläsning eller ett samtal. Hör gärna av er med förslag!
Exakta tider meddelas i början av januari.

Eventuella motioner mejlas till frilansvast@gmail.com senast 31 januari.
Möteshandlingar kommer att skickas ut samt postas här veckan innan mötet.

Vill du göra mer?
Vill du sitta i styrelsen eller engagera dig på annat vis för till exempel arvoden, inkludering eller frilansträffar? Hör av dig till valberedningen, gunilla.frilanssyd@gmail.com.

Vill du vara ombud på Frilans Riks årsmöte (i Stockholm eller digitalt) 27 mars?
Hör av dig till frilansvast@gmail.com.

God jul och gott nytt år!
/Styrelsen, Västra Frilans