Frilansetik

Går det att vara granskande journalist och samtidigt skriva informationstexter? Javisst, säger vissa. Aldrig, menar andra.

Att navigera i det etiska fältet kan vara knepigt som frilans, när man inte har någon redaktion att bolla med och måste få ihop till räkningarna på egen hand.

Enligt Journalistförbundets medlemsregler får en frilansjournalist ha hälften av sin försörjning från uppdrag som inte är journalistiska. Men självklart blir det svårt att på ett trovärdigt sätt bevaka ett företag eller en myndighet du tidigare skrivit informationstexter eller PR åt.

Föreningen grävande journalisters tidning Scoop problematiserade detta i artikeln ”Frilans på två stolar ok för SJF” 2010. I artikeln ger några arbetsgivare samt Journalistförbundets och Frilans Riks företrädare sina olika synpunkter på saken.

Regler för press, radio och tv

Det är du själv som avgör var dina gränser går och vilka sidouppdrag du kan tänka dig att ta. Men generellt gäller de pressetiska reglerna även för frilansjournalister. Framför allt är det kanske dessa två punkter som är aktuella för frilansar att fundera kring:

* Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.

* Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet.

Vid etiska dilemman i frilansjobbet kan du rådgöra med Journalistförbundets etikombudsman Justus Bennet. Om du vill ha kontakt med en erfaren kollega kan du höra av dig till Frilans Riks styrelse.