Hjälp med företagandet

Förbundet och Servicebolaget

Får du problem i ditt arbete finns starka resurser på förbundskansliet. Det är våra medlemsavgifter som betalar kansliet, så tveka inte att ansätta dem med dina frågor. De är till för dig!

Om en uppdragsgivare strular, börja med att kontakta förhandlingsjouren på förbundet via Journalistförbundets växel: 08-613 75 00. De har öppet alla vardagar under kontorstid. Om förhandlingsjouren inte själva kan svara på dina frågor kan de hänvisa dig till rätt person.

Genom förbundet har du också tillgång till kunniga jurister i avtals- och upphovsrättsfrågor. Hamnar du i tvist med stora starka uppdragsgivare kan den hjälpen vara helt oumbärlig.

Servicebolaget erbjuder hjälp med företagsfrågor som bokföring och deklaration och stöd vid till exempel arvodestvister. De har telefontid under förmiddagarna.

Försäkring får du till viss del genom din medlemsavgift, men du kan också förstärka skyddet. Kontakta Servicebolaget!

Mer information finns hos Journalistförbundet och Servicebolaget.

Frilansavtalen

Journalistförbundet har slutit tre olika frilansavtal med arbetsgivarna. Läs dem för att se vad du har för avtalade rättigheter. I dag har dessa organisationer gått samman och bildat Medieföretagen.

Frilanskatalogen

Frilanskatalogen kan du marknadsföra dig själv och dina tjänster. Uppdragsgivare kan sen söka efter frilansar till olika uppdrag.