Sälja och ta betalt

Att frilansa som journalist handlar mycket om att våga sälja och att ta ordentligt betalt för sitt arbete. För att stötta dig i den processen har facket tagit fram massor av bra material.

Konsten att sälja frilansjobb

I foldern ”Konsten att sälja frilansjobb till bra pris utan att bli utmattad” finns många bra tips på vad du kan tänka på när du säljer in dina idéer samt 13 tips för framgångsrikt frilansande.

Frilansrekommendationen

Syftet med frilansrekommendationen är att uppdragstagaren ska uppnå ett månadsarvode som i stora drag är jämförbart med medianlönen för medarbetare inom dagstidningsredaktioner – den största medlemsgruppen inom Journalistförbundet.

Mer om detta – och exakta summor – finns i frilansrekommendationen på Journalistförbundets hemsida. Du kan alltid hänvisa till den när du sitter i en förhandling!

Frilansens tusenlapp

Kunskapen bland uppdragsgivare om frilansars villkor är ofta mycket dålig. Många inser inte hur mycket de egentligen betalar för varje anställd. De jämför bara med summan den anställde får ut i lön.

Men utöver lönen betalar arbetsgivaren även sociala avgifter, semesterersättning, försäkringar, pension, lokalhyra, utrustning, vidareutbildningar, sjukfrånvaro, semesterveckor, resor, friskvård med mera. Sådant som en frilans måste stå för själv.

För att hjälpa dig att förklara varför du måste ta ordentligt betalt har Frilans Riks tagit fram frilansens tusenlapp, en illustration av vad pengarna på din faktura ska täcka.

Arvodesguiden

För att du ska kunna se vad andra fått betalt finns tjänsten arvodesguiden.se där frilansjournalister kan lägga in information om hur olika uppdragsgivare betalar.

Syftet är att främja en seriös prissättning av frilansjournalistik. För medlemmar i Journalistförbundets frilansklubbar är tjänsten gratis. (Obs! Sajten fungerar bättre ju fler som lägger in information. Så gå därför gärna in och lägg till egna aktuella exempel.)