Upphovsrätt

Som frilans säljer du normalt rätten att publicera din artikel, ditt reportage  eller dina bilder vid ett eller enstaka tillfällen. Enligt svensk upphovsrättslagstiftning  äger du själv alltid upphovsrätten till ditt verk.

Detta innebär bland annat att du kan sälja det vidare till flera uppdragsgivare.  Det innebär också att uppdragsgivaren inte kan ändra i ditt verk utan ditt samtycke. Uppdragsgivaren kan inte heller sälja verket vidare eller publicera det i sammanhang du inte godkänt. Upphovsrätten är en garant för både din försörjning och din trovärdighet som journalist.

Men i dag sker snabba förändringar på mediemarknaden och allt fler medieföretag försöker nu få frilansjournalister att skriva under oskäliga avtal – så kallade fulavtal – där frilansarna pressas att ge upp sina lagstadgade rättigheter, dessutom utan att få betalt.

Detta är ett  stort problem, både för enskilda frilansar och för journalistikens och mediernas trovärdighet i stort. Upphovsrätten är därför en fråga som är högt prioriterad av oss, Frilans Riks och Journalistförbundet.

Får du ett fulavtal vill vi gärna att du skickar det till Frilans Riks på adressen: fulavtal@frilansriks.org.

Det är viktigt för vårt arbete att känna till vilka fulavtal som är i omlopp. Obs! Inga kontakter kommer att tas med din uppdragsgivare utan att du har gett ditt medgivande.

Läs mer om detta och annat kan göra om du får ett fulavtal på Frilans Riks kampanjsajt Frilansenager.nu