Om oss

Västra Frilansklubben…

…är mötesplatsen för alla frilansjournalister inom Journalistförbundet, SJF, som är verksamma inom Västra Götaland och Halland.

..arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen. Till oss kan du vända dig med frågor eller slå larm om oskäliga avtal – fulavtal. Vi ordnar möten där du kan träffa likasinnade och diskutera yrkesfrågor, bygger nätverk där frilansar träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter och ordnar också kurser i olika ämnen.

…har cirka 230 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna finns i Göteborg och där sker också nästan all verksamhet.

Västra Frilansklubbens plusgirokonto är 62 68 27-0