Om oss

Västra Frilansklubben …

… är mötesplatsen för alla frilansjournalister inom Journalistförbundet, SJF, som är verksamma inom Västra Götaland och Halland.

… arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen. Till oss kan du vända dig med frågor eller slå larm om oskäliga avtal – fulavtal. Vi ordnar möten där du kan träffa likasinnade och diskutera yrkesfrågor, bygger nätverk där frilansar träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter och ordnar också kurser i olika ämnen.

… har drygt 230 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna finns i Göteborg och där sker också nästan all verksamhet.

Västra Frilansklubbens plusgirokonto är 62 68 27-0.