Newly arrived? Journalist or photographer? Seminar and mingle.

Spår in_bild

 

 

 

 

 

Listen to journalists and a photographer with different backgrounds about their experiences from working in Sweden. The lecture is held in english.

Datum: 4 maj

Tid: 18.00-20.00

Plats: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1, 41301 Göteborg

 

KHALED ALESMAEL

Former researcher ”Uppdrag Granskning”. Now freelance journalist. Has previously worked in Syria, Egypt and Turkey.

NORA LOREK

German born photographer working for GT/Expressen. Winner of several awards, amongst other for pictures from a refugeecamp in France.

ALI ALABDALLAH

Journalist, previously working in Syria and founder of a network for immigrated journalists in Sweden.

Sandwiches and beverages will be served.
If you need an interpreter, please let us know via mail olav.unsgaard@gmail.com before the 25th April.

WELCOME!
Organized by: Frilans Väst, Swedish Labour Union for Journalists, with support from Western Region of Sweden.
Partners: Kultur i Väst, Projekt Kontur

Ekonomi, Stampen och Frilansdag på årsmötet

Årsmöte SJF fix

Årsmötet i Västra Frilansklubben den 9 mars innebar en tillbakablick på ett aktivt år, men också ett år där utgifterna blev större än beräknat.

Turerna kring Stampen har krävt både tid och engagemang för styrelsen i Västra Frilansklubben under 2016. I verksamhetsberättelsen redovisades hur framför allt ordförande Carl-Magnus Höglund har lagt mycket tid på att följa processen och hålla kontakt med drabbade medlemmar.
I samband med en marsch till tingsrätten i våras hade Carl-Magnus med sig en GP där han kryssat över allt frilansmaterial. Han har också skrivit en debattartikel, hjälpt olika medier hitta berörda, fört många samtal med frilansare, och deltagit i ett samtal om Stampen i Sveriges Radio P4. Före förhandlingarna i tingsrätten ordnade klubben också ett möte på Litteraturhuset.

Klubbens andra stora fokus var Frilansdagen som lockade uppskattningsvis ett hundratal journalister, fotografer och studenter i oktober.

Styrelsen har under året lagt fler arbetstimmar på Stampen och Frilansdagen än vad som fanns utrymme för i budgeten, och det ledde till att året slutade med ett minus på 16 000 kronor. Eftersom det funnits pengar kvar i kassan sedan tidigare år är det ingen kris, men styrelsen föreslog ändå att det införs åtta timmars karens innan styrelseledamöterna får ut arvode för sina arbetade timmar.

Årsmötet diskuterade olika alternativ innan beslut fattades enligt styrelsens förslag.

Carl-Magnus Höglund omvaldes till ordförande ännu ett år. Det blev också omval av styrelseledamöterna Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard, Ulla M Andersson och Anna Nyberg.
Marie Branner och Helle Lyrstrand Larssen kandiderade inte för omval. Soledad Cartagena och Nora Lorek blev nyvalda i styrelsen.
Lars Soold valdes till revisor med Malin Wåhlstedt som revisorssuppleant.
Lasse Edfast och Petter Trens valdes att utgöra valberedning.

Under 2017 fortsätter arbetet med Spår in, ett projekt med fokus på nyanlända journalister och fotografer som klubben har fått bidrag till från Västra Götalandsregionen.

Årsmötet diskuterade också upplägget på Frilansdagen och olika förslag lades, bland annat om att göra programmet luftigare och att göra någon programpunkt mer allmän, med möjlighet att söka bidrag från andra håll än vad som skett hittills.

Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften till klubben förblir oförändrad, 22 kronor per medlem och månad.

Mötesordförande Lis Hellström Sveningson ledde förhandlingarna med säker hand och efter avslutat möte bjöd klubben på mat på restaurang Krakow.

Text & bild: Anna Nyberg

Årsmöte Torsdag 9 mars

Kallelse och dagordning Årsmöte
Västra frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

Årsmöte

Torsdag 9 mars kl 18 i Frilansarnas lokal
Var: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA 170306 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.
Efteråt bjuder klubben på middag på resturang Krakow.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 1 april, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Västra_Budget 2017 Västra_Ek redovisning 2016 Västra_verksamhetsberättelse2016 Västra_verksamhetsplan 2017

Nakna sanningar och handfasta tips på Frilansdagen

För andra året i rad arrangerades Frilansdagen i Göteborg. Ett hundratal aktiva och blivande journalister fick inspiration och nyttiga råd under dagen.

sjf-fix

 

Frilansdagen ägde rum på Pustervik vid Järntorget den 18 oktober och inleddes med att utlandsfrilansarna Terje Carlsson och Josephine Freje berättade om sina erfarenheter i ett samtal med Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten.

utlandskorrar-fix
Josephine Freje skrev en c-uppsats om svenska mediers förhållningssätt till utrikesjournalistik, men det redaktörerna sa då, att de var öppna för utrikestexter även om det inte fanns svenskar inblandade, visade sig stämma dåligt med verkligheten.
”Är det svenskar inblandade?” är ofta första frågan när Josephine vill sälja in texter från bland annat Afrika.

Samtalet kom också att handla om utrikeskorrarnas etiska förhållningssätt, och om det är människorna eller rubrikerna som räknas.
–Min måttstock är om jag kan åka tillbaka till samma ställe och fortfarande se dem jag gjort reportage om i ögonen, sade Terje Carlsson, som frilansat mycket i Israel och Palestina.

Teknikjournalisten Eva Wieselgren tipsade om teknik som gör vardagen lättare. Hon rekommenderade extra batterier till mobilen och  långa kablar så att man slipper sitta på golvet vid rummets enda vägguttag. Dessutom presenterade hon  användbara appar till mobilen, alternativa programvaror som kan ersätta Officepaketet och olika redigeringsprogram för film.

 

eva-wieselgren-fix

Frilansfotografen Magnus Sundberg höll ett seminarium om bilden och berättandet. Tillsammans med Jenny Morelli, chefredaktör på Fotografisk Tidskrift, höll han också ett miniseminarium om att frilansa som fotograf.

magnus-o-bild-fix
Andra miniseminarier handlade om hur man kommer igång som frilans, något som lockade många studenter från JMG, och hur man kan sälja in en bokidé. Olav Fumarola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag, ledde det samtalet.

Dagen avslutades med att Gellert Tamas gav inblickar i det berättande reportaget. Han är författare till flera böcker, och han hade samma dag sett sin nya bok, ”Det nya hatet” plockas upp på bokhandelsdiskarna.

gellert-fix
Tamas använde egna och andras texter för att visa hur olika stilgrepp kan öka intensiteten och skapa dramaturgi i en text. Ett sätt är att återge en scen eller en dialog ur verkligheten i stället för att stapla adjektiv på varandra för att beskriva en person eller en händelse.

Text och bild: Anna Nyberg

FRILANSDAGEN 18 oktober på Pustervik

Pustervik_bild

 

En halvdag full med föreläsningar, diskussioner och nya kontakter

När? Tisdagen den 18 oktober, från kl 14 och fram till sent på kvällen.
Var? Pustervik (Järntorgsgatan 12, Göteborg)

Kostnad? Gratis, men föranmäl dig till frilansdagen@gmail.com

Seminarier

14.00-14.45 Frilansa utomlands

Hur lyckas du sälja och hur fungerar det? De erfarna utlandsfrilansarna Josephine Freje och Terje Carlsson samtalar med Journalistens chefredaktör Helena Giertta.

Joakim Medin har tyvärr tvingats lämna återbud pga en reportageresa till Irak.

15.00 – 15.45 Teknik och appar för ett bättre frilansliv

Teknikjournalisten och frilansen Eva Wieselgren tipsar om teknik som underlättar frilansvardagen.

16.00 – 16.45 Berättande bild

Vilken plats har den berättande i dagens medievärld när det allt mer handlar om att lägga ut snabbt. Ett seminarium med frilansfotografen Magnus Sundberg som startat det dokumentära bildmagasinet Eyewitness.

17.00 – 17.45 Berättande journalistik

För att ett journalistiskt avslöjande ska bli läst och diskuterat behövs det ett sammanhang, en berättelse. Vad skapar en bra berättelse? Den erfaldigt prisbelönade journalisten Gellert Tamas talar utifrån sin mångåriga erfarenhet av skrivande, teve och film. Nu aktuell med boken Det svenska hatet.

Miniseminarier

Parallellt med föreläsningarna i stora salen kommer vi på våning 1 hålla miniseminarier. Tanken med dessa är att få möjlighet att i mindre grupper ställa frågor, diskutera och rådgöra med en expert eller erfaren kollega. Ett samtal som är uppbyggt kring deltagarnas behov och intressen. Ingen föranmälan krävs.

14.00-14.45
Att frilansa som fotograf
Jenny Morelli, chefredaktör på Fotografisk Tidskrift och Magnus Sundberg, frilansfotograf kommer med tips och råd.

Pitchskola – ta med dina pitchar och få tips på hur du ska vässa dem Samtalsledare: Sarah Britz, chefredaktör på Faktum.

Upphovsrättsakut – få juridisk hjälp kring avtal och din upphovsrätt Samtalsledare: Olle Wilöf, upphovsrättsexpert på Journslistförbundet.

Ta betalt –testa Journalistförbundets frilanskalkylator
Samtalsledare: Eddie Pröckl, ledamot i Journalistförbundets styrelse och en av dem som tog fram kalkylatorn.

15.00-15.45
Kom igång – få tips på hur du säljer och tar betalt
Samtalsledare: Carl-Magnus Höglund, frilans med drygt tio års erfarenhet.

Sparande och försäkringar – få tips och hjälp om vad du behöver
Samtalsledare: Ylva Zachrisson från PP Pension.

Behöver du en företagsförsäkring? – få personlig rådgivning Samtalsledare: Bosse Persson från Gefvert försäkringsmäklare.

A-kassa för frilansare. Hur funkar det?
Journalisternas a-kassa berättar.

16.00-16.45
Hur säljer jag in en bokidé?
Samtalsledare: Olav Furamola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag.

Pitchskola – ta med dina pitchar och få tips på hur du ska vässa dem Samtalsledare: Helena Gierrta, chefredaktör på Journalisten.

Upphovsrättsakut – få juridisk hjälp kring avtal och din upphovsrätt Samtalsledare: Olle Wilöf, upphovsrättsexpert på Journslistförbundet.

Ta betalt –testa Journalistförbundets frilanskalkylator
Samtalsledare: Eddie Pröckl, ledamot i Journalistförbundets styrelse och en av dem som tog fram kalkylatorn.

17.00-17.45
Hur säljer jag in en bokidé?
Samtalsledare: Olav Furamola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag.

Frilansens bästa appar – lär dig att använda dem.
Samtalsledare: Ewa Wieselgren, frilans och teknikjournalist.

Sparande och försäkringar – få tips och hjälp om vad du behöver
Samtalsledare: Ylva Zachrisson från PP Pension.

Behöver du en företagsförsäkring? – få personlig rådgivning Samtalsledare: Bosse Persson från Gefvert försäkringsmäklare.

Debatt

18.15 Publicistklubben arrangerar debattkväll. Nischad, multi eller både och? – så överlever du på frilansmarkanden!

Mediemarknaden är i omvandling. Ny teknik och nya mediavanor håller i grunden på att förändra efterfrågan på journalistik. Många pratar om kris. Samtidigt växer marknaden för många frilansjournalister när stora medieaktörer läger ut alltmer av sin produktion på underleverantörer och frilansare.

Hur ska man navigera i detta nya medielandskap? Vilka erfarenheter och strategier är gångbara?

Publicistklubben har samlat en panel av kunniga och erfarna journalister för att svara på dessa frågor.

Frida Zetterström, frilansande modejournalist
Marie Branner, frilansande featurejournalist
Olav Fumarola Unsgaard, Västra Frilansklubben
Jonas Lindkvist, sportfotograf
Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör på VA-tidskriften Cirkulation som av Frilans Riks i april utsågs till årets redaktör.

Moderator: Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

Ytterligare namn kan tillkomma.

Kvällen inleds 18.00 med samtal med journalisten Björn Tunbäck som genom Reportrar utan gränser, i många år varit aktiv i arbetet att få Dawit Isaak fri. Björn Tunbäck informerar om det senaste kring Dawit Isaaks situation.

Panelsamtalet startar 18:30 och slutar ca. 19:45.

Var: Pusterviksbaren, Järntorget
När: Tisdag 18 okt kl 18:00
Hur: Pustervik erbjuder Dagens soppa m. bröd + á la carte!

Mat Det finns kafé och restaurang i byggnaden, på kvällen är baren öppen.

Arrangör Västra Frilansklubben.

Medarrangörer PFK (Pressfotografernas klubb), SFF (Svenska Fotografers Förbund), Frilans Riks, Journalistförbundet, PP Pension, Gefvert Försäkringsmäklare, Publicistklubbens Västra krets, Journalisternas a-kassa och Journalisten.

Foto: Sina Farhat. Hämtad från Flickr

Programmet för nerladdning20sep_frilansdagen

Sommarträff med boule!

Boule

Kom och spela boule med glada kollegor!
Den 15 juni ses vi klockan 17.00 utanför Levantine i Vasaparken. Adressen är
Aschebergsgatan 22, 411 27 Göteborg. Sedan äter vi en bit för självkostnadspris.

Självklart går det bra att inte spela boule. Då kan man lugnt sitta i bersån och sippa på något kallt att dricka.

Anmälan senast 9 juni till carina@haglind.com

Ange då också vad du vill äta eftersom vi behöver förbeställa maten.
Menyn går att läsa på:
http://www.levantine.se/

Foto: ApiZoom. Hämtat från Flickr.

EFTERLYSNING. Nätverksprojekt för nyanlända kollegor

Är du journalist, fotograf eller redaktör? Vi söker dig som på frivillig väg vill träffa en nyanländ kollega. Hur och vad ni gör av det är helt upp till er. Ta en fika, visa upp din arbetsplats eller eller utbyta erfarenheter.

Sedan den 20/5 2016 har Västra frilansklubben inlett ett samarbete med projektet Kontur som bedrivs av Kultur i Väst (Västra Götalandsregionen).

– Kontur är ett slags kontaktförmedling som funkar åt två håll. När man är ny i ett sammanhang är det naturligtvis till hjälp att träffa människor som man kan fråga om olika saker. Men möten med nya människor ger perspektiv och inspiration också för den som redan är etablerad här. Det blir en win-win, säger Astrid Ekermo, projektledare för Kontur.

Vi kommer under våren bygga upp en databas dit man frivilligt kan anmäla sig. Vi i Västra frilansklubben kommer sedan para ihop er utifrån yrkeskategori, intresse, gemensamt språk och andra saker du/ ni tycker är viktigt. Det vi önskar från er är att ni träffas åtminstone två gånger.

Vi vill att du skriver ner följande:

 • Namn:
 • Yrke och yrkeserfarenhet:
 • Mobilnummer:
 • Inriktning:
 • Specialintresse:
 • Språkkunskaper:
 • Kön/ ålder:
 • Annat som du tycker är viktigt:
 • Presentation av dig på 2-3 meningar:
 • Beskriv varför du vill delta:
 • Inom vilket geografiskt område har du möjlighet att träffa en nyanländ journalist:
 • Har du önskemål om vem du vill bli matchad med?

Vi vill att du skriver ner följande och mailar till olav.unsgaard@gmail.com

Från projektets hemsida

http://www.kulturivast.se/interkultur/kultur-i-vast-fangar-upp-nyanlanda-kulturarbetare-i-nya-projektet-kontur

Vår plan är att långsamt utvidga denna idé och verksamhet. Nätverksträffar, seminarier och annat.

Hälsningar,

Västra Frilansklubben

Afterwork 17/5. Reklam, journalistik eller något annat?

Kan vi som frilansjournalister ena timmen vara journalister, andra timmen informatörer för att sen avsluta dagen med några timmars jobb som copy?

Annonsformatet ”native advertising” breder ut sig. En betald annons som ”harmonierar med omgivningen”. Högt läs- och mervärde, och ibland förvillande lik den journalistiska text som den är placerad sida vid sida med. Vad har detta för etiska, redaktionella och kommersiella konsekvenser? Hur ska vi frilansjournalister tänka och agera?

Västra frilansklubben (SJF) bjuder in till ett samtal kring detta.

Medverkande:
Ulrika Widsell, vice ordförande SJF. Ordförande i Yrkesetiska nämnden (YEN)
Christian Dahlborg (VD) Brand Publishing (dotterbolag till Spoon)
Magnus Carlsson (frilansjournalist)

Moderator: Olav Fumarola Unsgaard

Plats Göteborgs litteraturhus, Heurlins plats 1
Datum 17/5
Tid 17.00-19.00
På scen 17.30

Vi bjuder på ett glas vin eller alkoholfritt alternativ
Fritt inträde- Alla välkomna

11 februari: Workshop om upphovsrätt och after work

Behåll kontrollen över dina texter och bilder

Flera mediekoncerner har det senaste året krävt att frilansar skriver på oskäliga avtal. Enligt avtalen ska medieföretagen få långtgående rättigheter medan frilansen inte får någonting i gengäld. Bonnier Tidskrifter vill till exempel ha ensamrätt till inköpt material och Aller Media vill få rätt att publicera i tiotals tidningar.

Hur ska man som enskild ställa sig till avtalen? Vad finns det för möjligheter att justera dem? Vad gör Journalistförbundet i frågan? Kom till vår workshop om upphovsrätt och häng kvar på after work efteråt.

Tid: Torsdagen den 11 januari kl 15-17. Efteråt går vi ner en våning och har after work i Pusterviks bar.
Plats: Pusterviksbaren 2:a våningen, Järntorgsgatan 12-14, 41301 Göteborg

Innehåll:
Marie Branner upptäckte en morgon att hennes gamla reportage skulle publiceras i GP. Hör hennes berättelse.


Fatima Grönblad berättar om hur Journalistförbundet fick LRF Media att dra tillbaka sitt oskäliga avtal och om hur vi agerar mot nya oskäliga avtal från Bonnier, Allers och Stampen Local Media.
Olle Wilöf svarar på frågor och ger personliga råd.

Marie Branner är frilansjournalist och lärare på JMG.
Fatima Grönblad är upphovsrättsansvarig inom Frilans Riks.
Olle Wilöf är Journalistförbundets jurist.

Anmäl er senast tisdag 9 februari. Till Helle Lyrstrand Larssen 

ÅRSMÖTE 1 mars 2016

Ordförandeklubba

Tid: 1 mars 2016. Klockan18-20. Efteråt bjuder klubben på middag.
Var: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA 160222 till:  frilansdagen@gmail.com

Foto: ssalonso (Flickr, Some rights reserved)