Handlingar till årsmötet

Om en vecka är det dags för Västra Frilansklubbens årsmöte på Litteraturhuset i Göteborg. Vi samlas från kl 17.30, mötet startar kl 18.00. Efter mötet bjuds deltagarna på middag på en närliggande restaurang.

Dagordningen ser ut som följer:

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§4 Mötets behöriga utlysande

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§6 Styrelsens bokslut

§7 Revisorns berättelse

§8 Styrelsens ansvarsfrihet

§9 Val av ordföranden och styrelse

§10 Val av firmatecknare

§11 Styrelsens arvodering

§12 Val av revisor och revisorssuppleant

§13 Val av valberedning

§14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§15 Styrelsens förslag till budget

§16 Fastställande av medlemsavgift

§17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 25 mars, samt suppleanter

§19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

 

Handlingar för mötet:
Verksamhetsberättelse 2018 Västra Frilans
Balansräkning 2019-02-20
Verksamhetsplan 2019 Västra frilans
Budget Västra Frilansklubben 2019

Varmt välkomna!

/Styrelsen

 

Årsmöte måndag 4 mars

Måndagen den 4 mars har vi årsmöte på Litteraturhuset (Heurlins plats 1, ingång genom porten närmast vattnet). Välkommen att mingla med styrelsen som är på plats från 17.30, mötet börjar 18.00.

Vi kommer att välja in nya styrelsemedlemmar, tacka av de avgående, berätta om året som gått och diskutera förslag och synpunkter från hågade medlemmar. Om du vill lägga något till dagordningen, kontakta ordförande Caroline Widenheim på caroline.widenheim@gmail.com.

Efter mötet äter vi middag på en närliggande restaurang. Hoppas så många som möjligt kan komma!

Väl mött!

Styrelsen i Västra frilansklubben

FRILANSDAGEN 2018

sjf-fixTorsdag 25 oktober är det dags för Frilansdagen – ett event öppet för alla som är nyfikna på frilansande, för verksamma som frilansar, medlemmar i SJF såväl som ännu inte medlemmar.
Hur gör du för att få fart på frilanskarriären och för att finansiera dina projekt? Välkomna till en halvdag fylld av föreläsningar, diskussioner och massor av möjligheter att knyta nya kontakter!

Platsen är Pustervik, Järntorget, Göteborg.
På förmiddagen arrangeras en kurs för dig som är ny som frilans, i samarbete med Svenska Journalistförbundet.
Funderar du på att bli frilansande journalist? Eller kanske du redan är det? Kom på vår förmiddagskurs för nya frilansar och lär dig mer! Vi ger dig kunskap, tips och råd för att komma igång på allvar.

Det är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan via mejl krävs!!! Skicka till frilansjouren@sjf.se senast tisdag 23 oktober kl 10.

Program för frilanskursen
10.00 Journalistförbundet och våra frilansverktyg, Victoria da Silva, Journalistförbundet
10.30 Starta eget, Victoria da Silva, Journalistförbundet
11.00 Fika
11.20 Åtta tips för att lyckas som frilans, Elisabet Wahl, Journalistförbundet
11.40 Frilansen Carl-Magnus Höglund om sälj, framgångsfaktorer och fällor, intervjuas av Elisabet Wahl
12.10 Västra frilansklubb informerar om sin verksamhet
12.20 Tid för frågor

Frilansdagens program

13:30 – 14:30 Hur skyddar du dig själv och dina källor?
Frilansjournalisten Lasse Edfast ger konkreta råd om hur du fixar ett bra digitalt källskydd. Lasse har lång erfarenhet av radiojournalistik både i Sverige och utomlands och har bl.a. gjort flera P3-dokumentärer.

14:45 – 15:45 Att sälja samma knäck flera gånger
Axel Kronholm och Vilhelm Stokstad har inriktat sig på det långa berättandet på resande fot. Hur finansierar de sina projekt? Och kan det säljas mer än en gång?

16:00 – 16:45 A och O vid stipendieansökningar 
Stipendier kan vara avgörande för frilanskarriären. Fotografen Nora Lorek har gjort flera reportageresor och tilldelades 2016, som första svensk någonsin, priset College Photographer of the Year. Under Frilansdagen berättar hon om hur man går till väga för att skriva en bra stipendieansökan.

17:15 – 18:00 Pitchpanelen – hur skriver man den perfekta pitchen?
Redaktörer från bland annat Filter, Sveriges Radios Kaliber och GP samtalar och diskuterar om vad de eftersöker i en pitch. Hur ska en pitch vara skriven för att väcka intresse? Vilka slängs direkt?

Frilansdagen är GRATIS!

18.00-sent PK-mingel och debatt
18.15 Publicistklubben arrangerar debattkväll. Maria Edström presenterar ny forskning, och efter det blir det en debatt om redaktörskapet.
Arrangör av Frilansdagen är Västra Frilansklubben i SJF tillsammans med PFK (Pressfotografernas klubb), Publicistklubben (PK), Frilans Riks, Journalistförbundet, Gefvert Försäkringsmäklare.

Sommaravslutning 7 juni

Vi avslutar vårterminen med en After Work på Gyllene Prag, Sveagatan 25 i Göteborg,  torsdag 7 juni.
Vi samlas kl 18 för en kväll tillsammans. Flera ur styrelsen  för Västra Frilansklubben kommer att finnas med och kan svara på frågor om facket, upphovsrätt och annat.
Kom och häng med journalistkolleger! Även (ännu) icke medlemmar i SJF är välkomna!

 

Frilansare och studenter träffas på AW

Torsdag 17 maj arrangerar Västra Frilansklubben ett After Work tillsammans med studenterna på JMG.
Platsen är Vasaplatsens Brygghus på Vasaplatsen 2 i Göteborg och vi börjar kl 18.
Tanken är att studenter ska få chansen att ta reda på hur det är att vara frilans, hur man pitchar in idéer, hur det fungerar i den allt mer osäkra branschen – och varför man ska vara med i facket.
Dessutom blir det förstås en möjlighet för frilansar att träffas och umgås!
Välkommen!

Här kan du läsa mer om eventet

AW med frilansar 3 maj

Kom och häng med frilansare torsdag 3 maj på Gyllene Prag, Sveagatan 25 i Göteborg.
After work från kl 18.
Delar av styrelsen i Västra Frilansklubben finns på plats, liksom några av frilansarnas ombud vid SJF-kongressen nu i april, som kan berätta om de stora frågorna som avhandlades på kongressen.
Välkommen både du som är medlem i SJF, och du som ännu inte är det!

 

Vi diskuterar SJF:s framtid 4 april

Västra Frilansklubben inbjuder till diskussion om het framtidsfråga för SJF

Onsdag 4 april kl 17.00 hos Frilansarna, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Möt ombud som representerar Frilansarna på SJF:s kongress i april.
Till mötet kommer också Carl-Magnus Höglund, som sitter i SJF:s förbundsstyrelse och kan ge en bakgrund till förslaget om ändrade stadgar och ändrad inriktning.

Efter diskussionen kan alla hugade gå vidare till lämpligt ställe för After Work

Det här vill vi föra diskussion om:
Den 10–12 april är det dags för kongress i Svenska Journalistförbundet. En stor tilldragelse, då det har gått nästan fyra år sedan förra kongressen.

Vilka som ska få vara medlemmar i Svenska Journalistförbundet kommer att bli en av de stora frågorna på kongressen.
Bakgrunden är att SJF tappar medlemmar, och att det borde finnas fler som skulle kunna vara medlemmar men inte ser SJF som sitt förbund. Med de utgångspunkterna har förbundsstyrelsen lagt ett nytt förslag till stadgar, med syftet att fler ska känna sig välkomna i SJF.
Förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:

−Kriterierna för medlemskap vidgas. Den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” vid svenska eller i Sverige verksamma medier ska kunna vara medlem. I dag står det att man ska ha ”i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter”. Förbundsstyrelsen förklarar ändringen med att ”Alltfler medlemmar arbetar inom gråzoner där traditionella journalistiska arbetsuppgifter blandas med andra arbetsuppgifter. För att kunna bibehålla sin organisatoriska styrka behöver förbundet anpassa sin verksamhet efter verkligheten. Förbundet har redan i dag i praktiken en mer liberal syn på begreppet ”journalistiskt arbete” än vad stadgarna måhända ger sken av. Förbundet organiserar redan uppdragsjournalister, journalister på kundtidningar, frilansar som blandar journalistiska uppdrag med annan verksamhet, anställda på produktionsbolag som arbetar både med journalistik och med annat redaktionellt material, och så vidare.”

−Den interna organisationen förändras. Distrikten ersätts av riksklubbar. Utöver detta öppnas för möjligheten att bilda intresseföreningar. Detta skulle förändra organisationen för oss frilansare, där vårt distrikt, dvs Frilans Riks är i högsta grad levande.

−Stadgarna blir enklare att läsa och innehåller färre regler.

På årsmötet i Frilans Riks i februari blev det en lång diskussion om förbundets framtida inriktning, bland annat grundad i en motion från Lars Soold från vår klubb, Västra Frilansklubben. Frågor ställdes om vad ”andra redaktionella uppgifter” innebär, och hur mycket vi öppnar för kommunikatörer och dem som enbart skriver content.
”Ska vi byta namn till Journalist- och PR-förbundet nu?” sade Lars Soold i debatten.
Förslaget om ny organisation av SJF påverkar frilansarna kanske mest av alla. I dag finns klubbar, som Västra Frilansklubben eller GP:s journalistklubb. Över klubbarna finns distrikten, i vårt fall Frilans Riks som är en levande organisation, och som spelar stor roll för landets frilansare. I andra fall är distrikten inte särskilt levande, så förbundsstyrelsen föreslår att den nivån tas bort och ersätts av riksklubbar, vilket innebär att Västra Frilansklubben degraderas till en sektion inom en klubb.

Som ni förstår är det viktiga framtidsfrågor som ska avgöras på kongressen 10–12 april.
Totalt ska 77 olika motioner hanteras i en mängd olika ämnen.

Därför vill vi bjuda in till ett möte där medlemmarna i Västra Frilansklubben kan träffa frilansombud från väst och berätta vad ni tycker.
Det är trots allt medlemmarnas synpunkter som ombuden ska föra fram.
Hela stadgeförslaget och all övrig information om kongressen kan du hitta här.

Meddela gärna att du kommer till träffen onsdag 4 april genom att skicka ett mail till caroline.widenheim@gmail.com

Många debatter på Frilans Riks årsmöte

Ombud Frilans Riks

Frilans Riks årsmöte i februari blev en värdemätare på vilka ämnen frilansarna vill skicka vidare till kongressen.
Det blev en lång diskussion om Svenska Journalistförbundets framtida inriktning när Frilans Riks hade årsmöte i Stockholm 12 februari. Västras ombud Lars Soold hade skrivit en motion där han inte ville att stadgarna skulle ändras så att den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” ska kunna bli medlem.
”Att på allvar bjuda in en ny yrkesgrupp kräver dubbla värdegrunder, och därmed dubbla etiska riktlinjer. Och vad ska vi heta, Journalist- och PR-förbundet?” sade Lars Soold i debatten. Det slutade med att motionen avslogs, men Västra Frilansklubben tänker fortsätta diskutera framtidsfrågorna inför kongressen i april. Mer om detta inom kort.

27 motioner
Totalt avhandlades 27 motioner, som täckte ett stort antal ämnen. Här är ett urval:
−Behovet av en kompetens på SJF-kansliet som kan frilansfrågor.
−En motion från Västra om att utreda hur frilansar kan få bättre möjligheter till arvode för att arbeta fackligt. Motionen gick igenom och skickas nu vidare till SJF:s kongress.
−En motion underskriven av flera medlemmar i Västra om en ny form av medlemskap för nyanlända, på samma villkor som för studerande och pensionärer. Motionen gick igenom med lite ändringar av texten.
−En motion från Lasse Edfast, Västra, om att utreda hur frilansare kan få tillgång till låsta artiklar gick också igenom, med beslutet att Lasse själv får utreda detta.

Ny styrelse
En ny styrelse valdes i Frilans Riks, som omfattar Sveriges alla SJF-anslutna frilansare samt även Medietextarna, totalt 1 170 medlemmar.
Ordförande är Gert Lundstedt, Mälardalen.
Ledamöter är Göran Schüsseleder, vice ordförande, Hasse Hedström, kassör, Henrik Simonsen, sekreterare, Agnes Arpi, Aminata Grut, Leonarda Arcidiacono och Lasse Edfast.
Agnes och Lasse är hemmahörande i Göteborg och hör till Västra Frilansklubben.
Suppleanter är Kämsby och Katarina Bjärvall.

På årsmötet antogs också ett uttalande där Lärarförbundet uppmanades att dra tillbaka planerna på att underminera den redaktionella integriteten i förbundets tidningar.
Dessutom lämnades information om Nordic Freelance, ett möte för frilansar i hela Norden som arrangeras i Malmö 15-16 september.

Västra Frilansklubben representerades på årsmötet av Maria Hansson Trens, Lars Soold, Lasse Edfast, Petter Trens och Anna Nyberg.
Klubbträff
Dagen därpå var det en träff för ombud från de nio olika frilansklubbarna. Där presenterade Servicebolaget sin verksamhet och Victoria da Silva från Servicebolaget berättade att de kommer att hålla ABC-kurser för nyblivna frilansare. Hon höjde också ett varningens finger för egenanställningsföretag, som är vanligt bland nya frilansar. Skatteverket är skeptiskt till detta, och denna form innebär bland annat att du inte kan göra större inköp. Det kan också leda till att man nekas a-kassa, eftersom det inte är möjligt att kombinera egenföretagande med a-kassa.
Klubbarna tipsade också varandra om olika aktiviteter och vad de håller på med:
−Syd har haft workshop om att söka stipendier, med exempel på lyckade stipendieansökningar. De tog hjälp av Justus Bennet, jurist på SJF, som hanterar stipendieansökningar.
-Medietexterna vill utarbeta en branschstandard för undertextning, vilket Norge har. De planerar också en kampanj, #kollatexten, där de vill få in exempel på bra och dåliga undertexter.
−Klubben i Östergötland har arrangerat hälsopromenader, och foto-workshop.
−Mälardalen har bland mycket annat haft inspirationsfrukost med frilansare som berättade om reportageresor, fotokurser och planerade nu en frilans-Kick off. De har också ett samarbete med Svenska kyrkan angående bland annat flyktingfrågor och flyktingjournalistik.
−Västra berättade förstås om vår Frilansdag.

Ny styrelse efter årsmötet

Styrelsen i Västra Frilansklubben, SJF, 2018

Ordförande
Caroline Widenheim

Ledamöter
Maria Hansson Trens
Carina Haglind Ahnstedt
Karwan Faraj
Anna Nyberg
Petter Trens
Kerstin Parker
Gustav Pålsson

Vi hade rekordtidigt årsmöte i år. Redan 18 januari samlades 15 medlemmar på Litteraturhuset i Göteborg för att gå igenom förra årets verksamhet och blicka framåt.

Kort från 2017 års verksamhet:
−Klubben hade 249 medlemmar den 31 december 2017.
−Vi har haft intäkter på 116 000 kronor och utgifter på 110 000 kronor. Största utgifterna var i samband med Frilansdagen i oktober, då ett 60-tal kom för att lyssna på olika föredrag.
−Under 2017 avslutades integrationsprojektet Spår In med ett seminarium. Arbetet med matchningar mellan nyanlända och etablerade journalister fortsätter.
−Klubben har också genomfört två after work samt ett besök på genrepet av Tidningshuset som Gud glömde, om Stampenkrisen.

Ny styrelse i Västra Frilansklubben valdes. På årsmötet valdes Fredrik Moback och Caroline Widenheim till delat ordförandeskap, men kort efter årsmötet meddelade Fredrik att han av personliga skäl ville lämna uppdraget. Caroline fortsätter därför som ensam ordförande.

Flera motioner till Frilans riks årsmöte antogs på Västra Frilansklubbens årsmöte. Mer om dessa i rapportering från det årsmötet.

Slutligen avtackades avgående styrelseledamöterna Ulla M Andersson, Soledad Cartagena, Nora Lorek, Olav Fumarola Unsgaard samt inte minst Carl-Magnus Höglund som varit ordförande och suttit i styrelsen i sju år.

/Anna Nyberg

 

 

 

Årsmöte

Torsdag 18 januari kl 18 på Göteborgs litteraturhus

Var: Lagerhuset, Heurlins plats 1

OSA 180116 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.

Efteråt bjuder klubben på middag på Restaurang Maharani, 1:a Långgatan.

Årsmötet hålls i år redan i januari. Detta för att Frilans riks årsmöte är tidigarelagt pga Journalistkongressen 2018.

Möteshandlingar kommer finnas på Västra frilansklubbens hemsida senast 1 vecka före mötet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 13 februari, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2017_KLAR

Verksamhetsplan 2018_KLAR

Resultat_Västra 2017

Resultat_Spår In 2017

Budget 2018