Vänner

Journalistförbundet www.sjf.se
Journalistförbundet är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Det är dels ett vanligt fackförbund som tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna om löner och andra anställningsvillkor, dels ett yrkesförbund som arbetar för frågor som rör journalistyrket och villkoren för att utöva det.

Frilansen äger.nu www.frilansenager.nu
Till försvar för frilansjournalisternas upphovsrätt! En sida från Frilans Riks och Journalistförbundet.

Arvodesguiden www.arvodesguiden.se
En sida för frilansjournalister inom Journalistförbundet. Här samlar vi tillsammans in information om aktuella arvoden för frilansuppdrag i syfte att främja en seriös prissättning.

Frilansjournalisten www.frilansjournalisten.nu
Riktar sig i första hand till medlemmarna i Frilans Riks, frilansdistriktet inom Journalistförbundet som ger ut och finansierar webbplatsen och nyhetsbrevet. Prenumerationen är kostnadsfri även för icke-medlemma r- maila red@frilansjournalisten.nu om du vill komma med på maillistan.

Servicebolaget www.sjf.se/servicebolaget
Arbetar med service i företagarfrågor till frilansande egenföretagare. Servicebolaget erbjuder också medlemmarna möjligheten att delta i avgiftsfria kurser. Servicebolaget är helägt av Journalistförbundet.