Vänner

Journalistförbundet
Journalistförbundet är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Det är dels ett vanligt fackförbund som tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna om löner och andra anställningsvillkor, dels ett yrkesförbund som arbetar för frågor som rör journalistyrket och villkoren för att utöva det.

Frilans Riks
Frilansjournalisternas distrikt inom Journalistförbundet. Frilans Riks driver fackliga frågor utifrån ett frilansperspektiv, demonstrerar mot fulavtal och organiserar frilansare för bättre villkor.

Arvodesguiden
En sida för frilansjournalister inom Journalistförbundet. Här samlar vi tillsammans in information om aktuella arvoden för frilansuppdrag i syfte att främja en seriös prissättning.

Journalistförbundet Frilans
Arbetar med service i företagarfrågor till frilansande egenföretagare och erbjuder också medlemmarna möjligheten att delta i avgiftsfria kurser. Helägt av Journalistförbundet.

Frilanskalkylatorn
Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader och ta ut en lön som motsvarar vad en anställd journalist tjänar.